Blog Články

Súťaž o jarnú rodinnú lyžovačku v Alpách ~ ukončená*

*Súťaž sme pre nedostatok záujmu (napriek intenzívnej kampani na soc. sieti facebook) boli nútení odvolať.

Tým, ktorí v rámci súťaže nakúpili cez náš e-shop, ponúkame možnosť vrátenia peňazí za knihu prostredníctvom formulára o odstúpení od zmluvy alebo zaslaním žiadosti na info@neosarchitect.sk.

Vyhrajte veľkonočný pobyt v lyžiarskom stredisku Nassfeld v južnom Rakúsku!

S príchodom najkrajších sviatkov roka sme pre Vás pripravili súťaž s limitovanou edíciou knihy

Kniha môjho šťastného domova*,

ktorá prebehne v dňoch od 6.12.2018 do 8.2.2019 na sociálnej sieti facebook.

*Ide o autentický príbeh zo života architektky v srdci Európy, ktorá sa rozhodla hľadať svoju pravú hodnotu mimo zóny komfortu… (ako to celé dopadlo a čo všetko sa pre Vás v riadkoch ukrýva, sa dozviete v knihe!)

Ako sa do súťaže o lyžovačku v Alpách zapojiť?

Zakúpte si limitovanú edíciu tlačenej knihy Kniha môjho šťastného domova

>>> v našom e-shope <<<

počas trvania súťaže (viď. súťažné podmienky nižšie) a budete zaradený do žrebovania o hodnotný veľkonočný pobyt v lyžiarskom stredisku Nassfeld v južnom Rakúsku!

Vylosovanie výhercu súťaže prebehne na soc. sieti facebook vo štvrtok 14.2.2019! ♥

 

Ak by ste si chceli prečítať ukážku z knihy, 1. kapitolu v elektronickej verzii nájdete tu:

>>> Kniha môjho šťastného domova ~ 1.kapitola <<<

 

<<< >>>

Čo ponúka veľkonočný pobyt v lyžiarskom stredisku Nassfeld v južnom Rakúsku?

Kedy?  od 17.4.2019 až 21.4.2019 (Veľkonočné prázdniny na celom Slovensku)

Pre koho? 2 dospelí (+ 2 deti do 17 rokov)

Čo zahŕňa?

noci v dvojpodlažnom apartmáne s rozlohou 75 m2 so saunou SPA Chalet**** v ALM RESSORT Nassfeld v hodnote 836 €

x Skipass na celý pobyt pre 2 dospelých v hodnote 342 €

Čo nezahŕňa?

stravu (v apartmáne je k dispozícii vlastná kuchyňa s umývačkou riadu, pričom je dobré mať na zreteli, že sa nachádzate nad údolím Gailtal – prvej svetovej “Slow Food” cestovateľskej destinácie:)

upratovanie

cestovné náklady

poistenie

 

Čo všetko ponúka Nassfeld (v doslovnom preklade “mokré pole“‘) sa dozviete na tejto stránke

So Skipassom sa lyžuje na všetkých vyznačených zjazdovkách

Aktuálny stav snehovej pokrývky môžte sledovať TU 

Vlastná sauna na poschodí apartmánu s výhľadom do okolitej krajiny

Pôdorys dvojpodlažného apartmánu s rozlohou 75 m2

 

Túto súťaž pre vás pripravili Lucia & Paul, ktorí sa už teraz tešia na víťaza

 

Veľa šťastia!

Lucia Haquel

Autorkou článku je Ing. arch. Lucia Hakelová, D.E.S.S. alias Lucia Haquel, 

slovenská architektka pôsobiaca od roku 2008 v novom regióne Viedeň – Bratislava. 

Je autorkou vašej knihy o šťastnom domove Kniha môjho šťastného domova

sprievodcu na ceste k šťastnému domovu na mieru podľa architektky, ktorý si s ňou vytvoríte aj svojpomocne a to bez nutnosti zdĺhavého a náročného štúdia.

<<< >>>

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže Ing. arch. Lucia Hakelová, D.E.S.S. (ďalej len „Organizátor“)

1.2 Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercu a pod.) a výhercu oznámi Organizátor vždy na svojej oficiálnej stránke na Facebooku.

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1 Súťaží sa o veľkonočý pobyt v lyžiarskom stredisku Nassfeld v južnom Rakúsku. Bližšie informácie o pobyte sú zverejnené na oficiálnej stránke Organizátora súťaže na blogu v článku Súťaž o jarnú rodinnú lyžovačku v Alpách. Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyžrebuje Organizátor víťaza.

2.2 Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. zúčastniť sa môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a staršia, a
  2. objedná si knihu v tlačenom formáte (len do vypredania zásob) prostredníctvom e-shopu na stránke Organizátora počas trvania súťaže na Facebooku (platba za objednávku knihy musí byť na účet Organizátora pripísaná najneskôr do utorka 12.2.2019 vrátane).

III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

3.1 Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2 Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje Organizátor víťaza.

3.3 Návštevník našej stránky NEOS Architect SK na Facebooku objednaním knihy v e-shope Organizátora prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

3.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5 Víťaz bude zverejnený na stránke NEOS Architect SK na Facebooku.

IV. Ceny a ostatné ustanovenia

4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná.

Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke NEOS Architect SK na Facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania elektronickou poštou.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.

5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.