Do knižnice duše tvorivej

Don´t Buy This Book, Entrepreneurship for Creative People

autori knihy: Donald Roos & Anne de Bruijn

Recenzia knihy 

Nedostalo sa mi veľa rád. A keď som ich dostala, pomyslela som si: nie, to musí byť inak.“

                                                                                                    Anouk, holandská speváčka

             I keď sa autori rozhodli knihu napísať v angličtine, pri listovaní v nej sa ako prvé čitateľ potýka s akýmsi citátom v holandštine, navyše od neznámej autorky. Kniha ma svojim okázalým titulkom zaujala počas jednej návštevy rakúskeho mestečka Graz: v Kunsthaus, čo je inými slovami akýsi “Friendly Alien“. Na úvod by som rada uviedla, že túto recenziu píšem ako “freelancer” resp. živnostníčka s 15-ročnou vlastnou tvorivou praxou, ktorá hľadá odpovede na pálčivé otázky vyvstávajúce nielen z vlastného života a praxe, ale aj zo života svojich klientov. Teda rodín, ktoré mi to umožnili, umožňujú, alebo mi to prípadne možno ešte len umožnia.

Pri čítaní knihy som zažívala zmiešané pocity. Na jednej strane to bola výzva: prelúskať sa angličtinou podľa možnosti čo najviac bezbolestne. Duši tvorivej sa predsa len nechce príliš veľa času zaoberať formalitami ako napríklad vyhľadávaniu neznámych slovíčok v slovníku, keď túži len po jednom. A ver mi, marketing to zrejme asi nebude… V skutočnosti je ale marketing do značnej miery nielen dôležitý, ale aj dostatočne zaujímavý. Ale nechajme radšej prehovoriť osobnosti v obore ako napr. Michaela Hyatta & Co.: „Marketing is just really about sharing your passion.“ (Marketing je v skutočnosti zdieľanie tvojej vášne.)

Donaldov a Annin text je našťastie formulovaný jednoduchým a dobre zrozumiteľným spôsobom. Zrejme to súvisí i s faktom, že ani pre autorov knihy nie je angličtina materinským jazykom. Dobrou správou je, že už na 27. strane knihy sa možno dočítať, že tajomstvo celej mágie tvorivého podnikania spočíva v zväzku (“marriage“). Ďalej nasleduje, podobne ako v úvode, niekoľko na prvý pohľad zbytočných otázok. Ale skutočne iba na prvý. Celkom na začiatku knihy autori čitateľovi ponúkajú jednu nie úplne nezaujímavú metódu resp. prístup k vlastným tvorivým myšlienkam: zoznam nerealizovaných myšlienok, teda ideí, ktorými sa nehodno aspoň nateraz vedome zaoberať. Zároveň sa dozvedáme, že na “ToDo” zozname by nemali byť viac ako 3 projekty.

Keď máme jasno v tom, ktorý projekt je v danom čase i priestore realizovateľný, môžeme sa zamerať na tvorbu tzv. “pitch“. Pitch je inými slovami prezentácia nápadu resp. myšlienky. Pri obchodovaní s konkrétnym produktom alebo službou môže nadobudnúť formu úvodného rozhovoru. S jeho tvorbou súvisia otázky ako:

Čo je tvoje Prečo? Čo ponúkaš? Čo je na tom výnimočné? Ako to prospeje tvojmu klientovi? Ako to zlepší kvalitu jeho života?

Na 58. strane prichádza upokojenie vo forme poučenia pre všetkých, ktorým sa niekto niekedy pokúsil niečo ukradnúť. Napríklad nejaký nápad, či nebodaj duševné vlastníctvo. Netreba si ale vraj zúfať, veď i sami autori sú toho názoru, že čo je skutočne naše, nám aj tak nikto odcudziť nemôže. Podobne ako ani našu DNA. Na tomto mieste hodno opomenúť citát Henryho Forda v jeho rodnom jazyku:

The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability. If money is your hope for indenpendence, you will never have it.“ (Jedinou zárukou, ktorú na tomto svete budeme mať, je rezerva poznania, skúsenosti a schopnosti. Ak sú peniaze tvojou nádejou na nezávislosť, nikdy ju nebudeš mať.)

Keďže je však tiež známe, že nezávislosť bez vlastných peňazí možná nie je, navrhujem prejsť rovno k veci resp. obsahu Donaldovej a Anninej knihy.

Je rozdelená do piatich celkov:

~ Prečo sa tvoriví ľudia stávajú tvorivými podnikateľmi resp. lídrami

~ ToDon´t List“ metóda pre tvorivých podnikateľov

~ Predaj (Testuj svoj nápad)

~ Produkcia (Zrealizuj to resp. vybav to)

~ Venuj sa svojmu rastu (Disponuj svojim vplyvom)

Aj po 15-tich rokoch vlastného tvorivého podnikania vo mne zarezonovali skúsené rady mladučkých autorov knihy resp. ich návody k témam ako napr. Nájdi svoje ideálne miesto, Vedieť, kedy odísť, Aká je tvoja cena, či Útrapné hodiny resp. neefektívny pracovný čas. Pri téme Snové projekty som si dovolila slastne zakrochkať a pri odseku Rasti, ale pomaly: pridaj svoju hodnotu, som si udelila neoficiálne ocenenie za vlastný prínos pre svoj život. To mi vzápätí uchytil vietor, ktorý so sebou prináša Demokratizácia média. Človek sa aspoň promptnejšie a bez zbytočného zdržovania sa udržovaním si akéhosi ocenenia, prepracuje k svojmu USP resp. Unique Selling Point (jedinečný predajný bod).

I´m not in competition with nobody but myself. My goal is to beat my last perfomance.“(Nesúťažím s nikým, ale so sebou. Mojim cieľom je prekonať svoje ostatné vystúpenie.)

                                                                                                                Celine Dion

Podobne ako Marie Kondo, ktorá svoj profesionálny život zasvätila vedomej tvorbe poriadku vo svojom príbytku, či pracovnom priestore, autori knihy nás veľmi nenásilnou a nevtieravou formou zasväcujú do tajov autentického a produktívneho predaja vlastných tvorivých projektov.

Whatever you do, do what makes you happy. And others, too.(Čokoľvek robíš, rob, to čo ťa robí šťastným. A ostatných tiež.)

                                                                                             Anne de Bruijn & Donald Roos

Mne na záver nezostáva dodať už nič iné ako: Don´t Buy This Book! (Nekúp túto knihu!)

Lucia Haquel

Vo Viedni,

dňa 9. septembra 2023

P.S. Because creative people will change the world … (Pretože tvoriví ľudia zmenia svet…)

Lucia Haquel, narodená v roku 1977 v Bratislave, absolventka Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave a Inštitútu urbanizmu a alpskej geografie (Université Grenoble-Alpes) vo francúzskom olympijskom meste Grenoble. Od svojich dvadsiatich rokov sa intenzívne venuje sebapoznaniu a osobnému rastu. Jej osobitný kreatívny prístup k životu predurčila najmä tragická otcova smrť, keď mala necelých 5 rokov a v neposlednom rade i individuálny prístup učitelky v materskej škole. Významnou mierou k formovaniu autorky prispela i jej babička, ktorá jej vo svojom voľnom čase šila na želanie oblečenie na mieru.