Upracme doma spolu

Ako vedome stráviť čas, ktorý nám bol prostredníctvom povinnej karantény prepožičaný? Teda ak práve nepracujete v potravinách, drogérii, lekárni, nemáte naordinovaný home-office a nemusíte robiť nadčasy kvôli zvýšenému dopytu po vašich výrobkoch v čase korony. Určite nie je čas si zúfať. Práve naopak! Možno sme práve v týchto dňoch potrební ešte oveľa viac, ako kedykoľvek predtým.

Práve u seba doma toho možno veľa zmeniť k lepšiemu. Ale čo okrem sledovania správ, sociálnych sietí, jedenia, spania, starania sa o deti, záhradku, domáce zvieratá a dodržiavania hygienických predpisov možno v danom čase a priestore urobiť pre lepšiu budúcnosť nás všetkých? Pomaly, ale isto sa blížime ku najvýznamnejšiemu sviatku roka – Veľkej noci. Tá bola už od pradávna spájaná s veľkými prípravami a s nimi súvisiacim znovunastoľovaním poriadku vo svojom dome, či na statku. V dnešných časoch sa týmto prípravám zvykne hovoriť jarné upratovanie. Ak ste si na neho tento rok čas ešte nenašli alebo ste ho mali ako zvyčajne primálo, prišla tá správna chviľa.

Ako vodítko nám môžu poslúžiť odporúčania odborníkov na upratovanie, akou je nesporne napríklad Marie Kondo alebo jednoducho vlastné zaužívanané postupy a metódy. Cieľom je dať svoju bytovú jednotku do poriadku, ktorý budete chcieť jednoducho ukázať všetkým! Odporúčam vyhotoviť pred začatím jednu fotografiu skutkového stavu a následne jednu fotografiu po uprataní. Možno ich zamerať na celok alebo ukázať svoju prácu v detaile. Je na každom z nás, čo bude chcieť zo svojho domova zväčšniť…

Lucia Haquel

P.S. Ak vám chýbajú pomôcky na upratovanie, odporúčam pozrieť sa sem

Narodená v Bratislave (1977), absolventka STU v Bratislave a UPMF vo francúzskom meste Grenoble. Od svojich dvadsiatich rokov sa intenzívne venuje sebapoznaniu a osobnému rastu. Jej osobitný kreatívny prístup k životu predurčila najmä predčasná otcova smrť, keď mala len 5 rokov a v neposlednom rade individuálny prístup učitelky v materskej škole. Významnou mierou k formovaniu autorky prispela i jej babička, ktorá jej vo svojom voľnom čase šila na želanie oblečenie na mieru.