Blog Články

Súťaž č.1 ~ Vylosovanie z 5.10.2018

>> Máme výhercu Knihy môjho šťastného domova!

Radi by sme sa ešte raz pekne poďakovali za všetky Vaše komentáre k téme šťastného bývania! Nebolo veru ľahké vybrať jediný komentár 

Keďže hlavnou motiváciou k napísaniu tejto knihy bola šťastná rodina o ktorej väčšina z Vás písala, rozhodli sme sa nasledovne:
Knihu môjho šťastného domova vyhráva
Janka Kubisch za najlepší ženský komentár,
Tomáš Ondrejka za najlepši mužský komentár
a Eva Palusková za hrejivé posolstvo pre nás všetkých!
Výhercom úprimne blahoželáme! 

A ostatní, prosím, nikam neodchádzajte! Do konca roka sa dozaista máme na čo spolu tešiť!

Pripravujeme pre Vás celú horu prekvapení a tí, ktorí našu fb stránku označili ako “páčivú”, sa o všetkom dozvedia ako prví! 

*****

 

Vyhrajte osobného sprievodcu šťastným bývaním Kniha môjho šťastného domova priamo od autorky!

S prichádzajúcou jeseňou sme pre Vás pripravili súťaž o špeciálnu edíciu knihy s osobným venovaním autorky,

ktorá prebehne v dňoch od 21.9.2018 do 4.10.2018 na sociálnej sieti facebook.

Ide o autentický príbeh zo života architektky v srdci Európy, ktorá sa rozhodla hľadať svoju pravú hodnotu mimo zóny komfortu…*

Ako to celé dopadlo a čo všetko sa pre Vás v riadkoch ukrýva, sa dozviete v knihe!

Kto knižku vyhrá?

Ten, kto napíše najzaujímavejšiu odpoveď!

A aká je súťažná otázka?

Čo si predstavujete pod pojmom šťastné bývanie?🙂

Vylosovanie výherkyne alebo výhercu s najzaujímavejšou odpoveďou na súťažnú otázku prostredníctvom komentára pod obrázkom súťaže na soc. sieti facebook prebehne v piatok 5.10.2018!

 

*Táto kniha je výborný radca

ako pri navrhovaní interiéru, tak aj pre osobný život. V knihe je množstvo príkladov na bežné každodenné maličkosti, ktoré môžu náš svet ovplyvňovať vo vysokej miere. Autorka píše pútavo a v knihe má jednotlivé celky oddelené. Nadväzujú na seba, ak si chce niekto prečítať knihu ako súvislú beletriu, ale podľa obsahu sa k nej viem hockedy vrátiť práve vďaka jednotlivým celkom. Odporúčam 🙂
Denisa, architektka
*****
Odporúčam
Knihu som čítala ešte minulý rok v septembri a neviem si ju vynachváliť. Som blázon do zariaďovania, premiestňovania a celkových úprav bytu. Škoda, že sa mi kniha nedostala do rúk v čase, keď som sa sťahovala a zariaďovala byt, ale stále sa v nej dá nájsť veľa inšpirácii 🙂
Darina, blogerka
*****
Vrelo odporúčam
Vynikajúca kniha pre fanúšikov feng shui, s konkrétnymi príkladmi riešenia šťastného bývania, či už na príklade autorky alebo ďalších osôb. Dajú sa z nej čerpať skvelé nápady pri kúpe alebo pri zariaďovaní nového bývania. Osobne sa mi nesmierne páčia historky zo života Lucie. Kinha vás aj pobaví a určite nesklame! 🙂
Peter, tvorca v IT
*****

 

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže Ing. arch. Lucia Hakelová, D.E.S.S. (ďalej len „Organizátor“)

1.2 Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercu a pod.) a výhercu oznámi Organizátor vždy na svojej oficiálnej stránke na Facebooku.

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1 Súťaží sa o knihu. Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vyžrebuje Organizátor víťaza.

2.2 Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. zúčastniť môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a staršia, a
  2. označí “Páči sa mi to” alebo “Like” súťažný status NEOS Architect SK na Facebooku (https://www.facebook.com/NEOS-Architect-SK-178017165663869/), a
  3. bude komentovať príspevok zo stránky Organizátora na Facebooku, ktorý bude označený ako súťažný.

III. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

3.1 Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania.

3.2 Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje Organizátor víťaza.

3.3 Návštevník našej stránky NEOS Architect SK na Facebooku odovzdaním hlasu (označením “Páči sa mi to” alebo “Like”) prejavuje súhlas s pravidlami súťaže.

3.4 Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.5 Víťaz bude zverejnený na stránke NEOS Architect SK na Facebooku.

IV. Ceny a ostatné ustanovenia

4.1 Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná.

Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

4.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke NEOS Architect SK na Facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

4.3 Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

4.4 Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania elektronickou poštou.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.2 Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže.

5.3 Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5.4 Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *