Blog Články

Sebahodnota ~ naša či vaša?

© lucia haquel

Nadväzujem na článok Cash flow plán na rok 2018, aby som lepšie ozrejmila svoj zámer práce s tečúcou fontánkou.
Mojim zámerom nikdy nebolo, nie je a nebude podporovať bezduché baženie po peniazoch alebo moci, ale inšpirovať a motivovať k tvorbe, či uvedomeniu si hodnôt.

Už ako dieťa som bola, vďaka súcitným učiteľkám ešte v materskej škole, vedená k samostatnej tvorivosti. Súcitným preto, pretože súcitili s jedným päťročným dievčatkom, ktoré prišlo o svojho ocka. A tak jej dovolili v čase, keď ostatné deti mali za úlohu si poobede odpočinúť, tvoriť. Z diel, ktoré jej dodnes zostali v pamäti, bola kresba jej vlastnej mamy vo farebných pásikavých šatách približne v mierke 1:1.

Či už si to uvedomujeme alebo nie, v rodine i spoločnosti sa práve od otca resp. mužských predkov očakáva, že svojho potomka vypravia do sveta s pocitom “hoden“. S pocitom sebahodnoty.
Na druhej strane hrá dôležitú úlohu súdnosť. Ale čo to tá súdnosť znamená? Opýtajme sa Wiki!

Súdnosť je schopnosť správne usudzovať, rozvážnosť.

Podľa Immanuela Kanta zložka vedomia, schopnosť usudzovať, súdiť, posudzovať, či niečo zvláštne spadá pod všeobecné pravidlo. Súdnosť je špecifickosť prirodzeného dôvtipu, ktorého nedostatok nemôže nahradiť nijaká škola. (Nedostatok súdnosti je hlúposť a táto chyba sa vôbec nedá odstrániť).

Súdnosť je potrebná najmä vtedy, keď si svoju hodnotu síce uvedomujeme, ale nevnímame ju u druhých alebo ju u nich dokonca vidieť nechceme. Prakticky sa to už môže podobať na pýchu, však? Pýchu alebo márnomyseľnosť spojenú s pohŕdaním inými, ktorá patrí v kresťanstve medzi sedem hlavných hriechov (Wikipedia). 

Ak sa teda v živote niekedy cítite byť rozhorčení, máte sklon byť sarkastickí alebo ste necitliví, možno ste na najlepšej ceste k pochopeniu, oceneniu a vzrušujúcemu pocitu byť hoden!

Lucia Haquel

Páčil sa Vám článok, prípadne sa Vám zdá príliš krátky? Pokračovanie už čoskoro!

 
 ♥
Autorkou článku je Ing. arch. Lucia Hakelová, D.E.S.S. alias Lucia Haquel, 
slovenská architektka pôsobiaca od roku 2008 v novom regióne Viedeň – Bratislava. 
Je autorkou knihy o šťastnom bývaní pre všetkých Kniha môjho šťastného domova
v ktorej sa delí o svoje desaťročné skúsenosti z vlastnej praxe architektky a osobnej cesty za šťastím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *