Blog Články

Hľadám byt. Ako nájdem ten správny

 

Možno ste sa vy alebo vaši kamaráti ocitli pred dôležitým životným rozhodnutím: hľadať a nájsť pre seba vhodný byt. Či už má ísť o byt v osobnom vlastníctve alebo nájomný, je ten správny čas zobrať svoj osud do vlastných rúk! V tomto článku sa zameriam na najdôležitejšie pravidlá pri hľadaní vhodného bytu z hľadiska prirodzeného energetického poriadku a teda z pohľadu tzv. pozemského šťastia, ktoré možno uplatniť ako pri hľadaní bytu do osobného vlastníctva, tak aj v prípade záujmu o prenájom.

Načo sa teda zamerať pri hľadaní vhodného bytu na kúpu alebo prenájom okrem štandardných kritérií ako:

cena, lokalita (vrátane susedov), plocha, energetická úspornosť, bezbariérovosť, vek stavby, parkovanie, občianska vybavenosť, dopravná infraštruktúra, kto je predajca resp. prenajímateľ?

Z hľadiska už spomenutého pozemského šťastia, ktoré v našom živote často zohráva rozhodujúcu rolu, sú to najmä:

~ orientácia vstupných dverí do bytu

~ miera kompaktnosti pôdorysu

~ poloha kuchyne, kúpeľne a toalety v dispozícii bytu

Orientácia vstupných dverí do bytu

Obr.1: Na tomto pôdoryse vidno, ako sa dá na základe severky určiť uhol vstupných dverí za pomoci ceruzky a pravítka s uhlomerom (ilustrácia: Lucia Haquel)

Vstupné dvere do bytu predstavujú naše spojenie so svetom a je preto veľmi dôležité, takpovediac akou nohou doňho každý deň vykročíme. Každý z nás disponuje určitým typom energie, ktorú možno rozdeliť do dvoch základných skupín: východnej a západnej. Do ktorej skupiny patríte, zistíte jednoducho v tomto článku: https://neosarchitect.sk/aka-je-najlepsia-orientacia-pri-spanku/ alebo pošlite svoj dátum narodenia na info@neosarchitect.sk.

Orientácia vstupných dverí do bytu sa určuje z pohľadu interiéru bytu smerom von pomocou kompasu. Na začiatok postačí pôdorys bytu s vyznačenou severkou. Na tomto základe možno za pomoci ceruzky a pravítka s uhlomerom určiť presný uhol vstupných dverí a teda ich orientáciu na konkrétnu svetovú stranu.

Ak patríte do východnej skupiny, potom sú pre vás vhodné východné smery ako východ, juhovýchod, juh a sever.

Ak ste predstaviteľom západnej skupiny, pre vás sú vhodné smery ako západ, severozápad, severovýchod a juhozápad.

Čo ak tvoríte pár a patríte do inej energetickej skupiny ako váš partner? V tomto prípade je treba zvážiť, kto má byť hlavným živiteľom rodiny a jemu prispôsobiť výber vhodnej orientácie vstupných dverí do bytu.

Z vlastnej skúsenosti viem, že orientácia vstupných dverí môže kvalitu nášho bývania ovplyvniť vo výraznej miere a preto o nej píšem na prvom mieste!

Miera kompaktnosti pôdorysu

Obr.2: Červenou farbou je vyznačená vyčnievajúca časť z inak pravidelného pôdorysu bytu tvaru obdĺžnika, ktorej plocha však nie je väčšia ako 1/9 pôdorysu bytu a možno ho teda vyhodnotiť ako kompaktný (ilustrácia: Lucia Haquel)

Tvar bytu v pôdoryse resp. jeho vonkajší obrys prezrádza mnoho o kvalite života svojich budúcich obyvateľov. Nie je to len hranica medzi vysnívaným životným priestorom, obvodovým múrom domu, susedmi či komunikačnými priestormi bytovky. Z pohľadu prirodzeného energetického poriadku určuje tvar bytu mieru jeho kompaktnosti a vplýva na skutočnosť, či sú v podôryse zastúpené všetky životné oblasti alebo niektorá z nich chýba. Čo si ale predstaviť pod pojmom oblasť života? Oblasť života resp. životná oblasť je pojem, ktorý vychádza zo starovekého učenia feng šuej, pričom sa rozlišuje celkovo osem oblastí života. Pre lepšiu ilustráciu si možno predstaviť svetové strany, ktorých je spolu osem: sever (S), severovýchod (SV), východ (V), juhovýchod (JV), juh (J), juhozápad (JZ), západ (Z) a severozápad (SZ). V byte by mali byť zastúpené všetky životné oblasti, nakoľko absencia jednej alebo viacerých z dlhodobého hľadiska vedie k nedostatku v predmetnej chýbajúcej oblasti, čo sa nepriaznivo odzrkadlí v živote obyvateľov. Ako zistiť, či sú v byte zastúpené všetky životné oblasti? Ak je pôdorys kompaktný a má skôr pravidelný tvar obdĺžnika, či štvorca, potom môžme hovoriť o vysokej miere kompaktnosti pôdorysu a zastúpení všetkých ôsmich životných oblastí.

Poloha kuchyne, kúpeľne a toalety v dispozícii bytu

Obr.3: Na tomto pôdoryse sú sivou farbou vyznačené chýbajúce životné oblasti resp. ich časti (nekompaktný pôdorys) a modrou vyfarbená toaleta a veľká časť kúpeľne, ktorých poloha na juhovýchode bytu nepriaznivo vplýva na životnú oblasť sebahodnoty a hojnosti (ilustrácia: Lucia Haquel).

Pre mnohých z nás je dôležité, aké veľké sú v byte miestnosti ako kuchyňa, kúpeľňa, či je kuchyňa oddelená od obývačky, príp. toaleta od kúpeľne. Málokto však vie, aký vplyv majú tieto, nazvime ich mokré priestory, na kvalitu nášho života z hľadiska prirodzeného energetického poriadku. Vzhľadom na ich funkciu prípravy jedál a očisty sa v nich hojne využíva voda, ktorá je následne kanalizáciou odvádzaná preč.  Pri tomto obehu dochádza spolu s odvodom nežiadúcich látok k úniku životodarnej energie. A to je dôvod, prečo je dobré preskúmať, v ktorej oblasti v pôdoryse bytu bude k takémuto úniku pravidelne a (ne)únavne dochádzať. Aj keď z tohto hľadiska len ťažko nájdeme dokonalý pôdorys, je pred výberom správneho bytu dôležité vyhodnotiť, do akej miery nám toto oslabenie z predmetných priestorov potenciálne spôsobí únik energie z bytu a najmä v akej oblasti nášho života.

Lucia Haquel

Autorkou článku je Ing. arch. Lucia Hakelová, D.E.S.S. alias Lucia Haquel, 

slovenská architektka s vlastnou praxou od roku 2008. 

Je autorkou knihy o šťastnom domove Kniha môjho šťastného domova

skúseného sprievodcu na ceste k vášmu šťastnému domovu na mieru, ktorý si vytvoríte aj svojpomocne bez nutnosti zdĺhavého a náročného štúdia.

<<< >>>

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *